Wat doet een Business Controller?

Een Business Controller helpt de directie van een bedrijf bij het beheersen van de financiële huishouding. Hij houdt zich voornamelijk bezig met de planning en control cyclus binnen een bedrijf, die bestaat uit financiële rapportages, investeringsanalyses, kostenverrekeningen, balansen, winst- en verliesrekeningen, begrotingen, de jaarrekening en meerjarenplanning. Een andere belangrijke taak is het verbeteren van operationele processen en controles. Vaak is een Business Controller werkzaam in het bankwezen, maar ook wel eens daarbuiten.

Een Business Controller houdt zich ook bezig met het optimaliseren van management. Hij onderzoekt mogelijkheden om het management in een bedrijf naar een hoger niveau te tillen en stelt hiervoor plannen op. Ook het maken van een planning voor de operationele processen zodat de doelstellingen worden behaald, behoort tot de taken van de Business Controller. Het vaststellen van de huidige positie van een bedrijf, de gewenste positie van een bedrijf, hoe daar te komen en hoe progressie hierin gemeten zijn vragen waarmee de Business Controller zich bezighoudt. Essentieel is het bepalen van een duidelijk doel en de mogelijkheid de mate van vooruitgang te kunnen meten.

Financial controller vs business controller

De functies financial controller en business controller lijken op elkaar, maar het zijn verschillende functies met verschillende taken en verantwoordelijkheden. De financial controller houdt zich met name bezig met de financiële kant van het bedrijf. Financiële rapportages maken, de resultaten analyseren en de resultaten communiceren binnen de organisatie. Daarentegen moeten de analyses van de business controller meer leiden tot het efficiënter inzetten van middelen binnen het bedrijf, zodat er bespaard kan worden op de kosten.

Business controllers binnen de organisatie

De business controller rapporteert doorgaans direct aan het management. De managers stippelen een strategie uit voor de toekomst waarna de business controller deze strategie naar meetbare doelstellingen vertaalt, ook wel Key Performance Indicators (KPI’s). Processen worden meetbaar gemaakt en tijdig bijgestuurd zodat de lange termijn doelstellingen behaald worden. Advies en inzicht naar het management zijn hierbij dus cruciaal om tijdig te kunnen bijsturen.

Werkzaamheden

Werkzaamheden van de business controller zijn:

 • Strategische doelstellingen vanuit het management vertalen naar meetbare KPI’s;
 • Alle ins en outs weten van de markt en op basis hiervan voorspellingen doen voor de toekomst;
 • Analyseren van de business processen en deze rapporteren aan het management;
 • Bewaken van budgetten;
 • Verbeteringsprocessen initiëren en controle houden over de uitvoering;
 • Bedrijfseconomische analyses uitvoeren en strategische scenario-analyses schetsen.

Verantwoordelijkheden

Als business controller ben je verantwoordelijk voor de volgende zaken:

 • Controle houden over businessprocessen en budgetteringen;
 • Bevindingen rapporteren aan het management, zodat er tijdig bijgestuurd kan worden om de doelstellingen te behalen;
 • Onderhouden van contacten met interne en externe stakeholders.

Functie eisen

Vrijwel iedere business controller moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Vaak wordt er een Msc opleiding in een financiële richting gevraagd;
 • Hands-on mentaliteit en zelfstandig kunnen werken;
 • Communicatief sterk in Nederlands en Engels;
 • Goede analytische vaardigheden.

Lijkt het jou wel wat om als Business Controller aan de slag te gaan bij een financiële instelling? Neem dan gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

Contact opnemen