Wat is outplacement?

Outplacement betekent: ‘Begeleiding bij het zoeken van een nieuwe baan van met ontslag bedreigde werknemers’. De werkgever is wettelijk niet verplicht een outplacementtraject aan te bieden aan werknemers. Goed werkgeverschap is wel wettelijk verplicht. Een outplacementtraject kan hieronder vallen als de situatie zich hier voor dient.


wanneer heb je recht op outplacement?

Hoewel het aanbieden van een outplacementtraject dus niet wettelijk verplicht is, zijn er wel een aantal constructies waarbij het wel verplicht is. Voorbeelden hiervan zijn een vaststellingsovereenkomst, een cao en goed werkgeverschap.


Wat is goed werkgeverschap?

Goed werkgeverschap is dus bij wet verplicht. Het aanbieden van outplacement bij een ontslag van een werknemer kan vallen onder goed werkgeverschap. Daarnaast zijn er een aantal voorbeelden waarbij een outplacementtraject verplicht is onder goed werkgeverschap, zoals een reorganisatie of het verhuizen van een bedrijf waarbij de werknemer nadelige gevolgen ondervindt.

Als je toch buiten de boot valt en niet in aanmerking komt voor een outplacementtraject via jouw werkgever dan heb je altijd recht op een transitievergoeding waarmee je het traject, loopbaanbegeleiding of omscholing kunt vergoeden.


wat is transitievergoeding?

Transitievergoeding is een vergoeding waar iedere werknemer recht op heeft waarbij het dienstverband wordt beëindigd. Als de vergoeding wordt gebruikt voor outplacement of omscholing hoef je er zelfs geen belasting over te betalen.


Hoe bereken je transitievergoeding?

Vanaf 1 januari 2020 is de berekening van de transitievergoeding veranderd en heb je recht op een transitievergoeding vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst wanneer je wordt ontslagen. De berekening voor de hoogte van de transitievergoeding is als volgt:

Je krijgt 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf jouw eerste werkdag;

De transitievergoeding over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst wordt berekend volgens de formule:

(bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12 )

Deze formule wordt ook gebruikt voor het berekenen van de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd.


hoe ziet een outplacementtraject eruit?

Als je kiest voor outplacement gaat je een traject in waarin je wordt geholpen door een outplacementbureau. Het doel van het traject is om een nieuwe baan te krijgen bij een andere werkgever. Een outplacementtraject kan verschillen per bureau maar ziet er over het algemeen als volgt uit.


1. Intakegesprek

Het intakegesprek is een kennismaking met de coach, waarbij jouw situatie in kaart wordt gebracht. Waarom heb je afscheid moeten nemen bij je oude werkgever en welke ambities heb je voor een volgende werkgever. Op basis van jouw opleidingsniveau, ambities en mogelijkheden op de arbeidsmarkt wordt er een plan gemaakt die jij samen gaat doorlopen met jouw coach.


2. Verwerking van het ontslag

Soms komt het ontslag onverwachts en dat kan een grote impact hebben. Het succes van het vinden van een nieuwe baan is het verwerken van het ontslag van de oude baan. Jouw coach kan helpen bij het verwerken van de tegenslag en vooruit kijken naar nieuwe mogelijkheden. Het verschilt per persoon hoe het verwerkingsproces eruit ziet omdat iedere situatie anders is. Pas als het ontslag is verwerkt kan er effectief gezocht worden naar een passende oplossing voor de toekomst.


3. Assessment

Tijdens de assessment wordt er gekeken naar de volgende vragen. Wat heb je gedaan? Waar wil je naartoe? Waar sta je nu? Zodra deze vragen zijn beantwoord wordt er gekeken naar welke stappen er gezet moeten worden om jouw ambitie te behalen. Hierbij wordt er een assessment afgenomen om jouw kennis en kwaliteiten in kaart te brengen. Sluiten jouw ambities niet aan bij de kennis die je hebt kan er gekeken worden naar bijscholing of omscholing. Daarnaast is het belangrijk om na te denken of je hetzelfde werk wilt blijven doen of toch iets anders wilt gaan doen. De verschillende stappen worden allemaal begeleid door jouw coach.


4. Eerste stap zetten

In deze stap ga je de eerste stappen zetten naar een nieuwe baan. Uiteraard gebeurt dit samen met jouw coach die je begeleid tijdens de voorbereiding van de sollicitatieprocedure. Hierbij kun je denken aan tips en tricks tijdens een sollicitatiegesprek tot het advies geven op je CV zodat alles er goed uit ziet. Ook komt je digitale profiel aan bod, zoals jouw social media profielen.


5. Feel good on the job

Als je dan een nieuwe baan hebt gevonden is het natuurlijk belangrijk dat je het ook naar je zin hebt. Daarom vinden wij het ontzettend belangrijk dat we regelmatig contact hebben met jou en jouw nieuwe werkgever om te praten over hoe het gaat. Zo kunnen we je nog helpen als je al aan het werk bent.

Ben jij op zoek naar outplacementbureau om te helpen bij het vinden van een nieuwe baan? Neem dan contact met ons op via info@ts.eu of bel +31 (0)20 530 4380 en maak een afspraak voor een intakegesprek.