Wat is een Pre Employment Screening (PES)?Pre-employment screening (PES) is een achtergrond check alvorens je bij je werkgever in dienst mag treden. Bijna alle banken en financiële instellingen stellen een PES-screening verplicht. Vaak wordt dit al in de vacature aangegeven.

Het is essentieel dat financiële instellingen veilig en integer zijn. De DNB toetst daarvoor de betrouwbaarheid van de hoogste bestuurders en commissarissen. Banken moeten zelf de overige medewerkers op integriteitsgevoelige functies toetsen. Volgens de wet financieel toezicht mogen deze medewerkers pas aan het werk gaan, als de bank een beoordeling van de betrouwbaarheid heeft gedaan. Deze beoordeling is de zogenaamde pre-employment screening. Deze integriteitseis geldt niet alleen voor de medewerkers in dienst bij de bank, maar ook voor tijdelijk personeel, gedetacheerden en ZZPers.

De exacte invulling van de pre-employment screening verschilt per bank. Een aantal van onze klanten heeft deze pre-employment screening uitbesteed aan Total Solutions. Gevolg is dat Total Solutions bepaalde procedures moet doorlopen, voordat zij kandidaten kunnen voorstellen.

De PES bestaat vaak uit 2 onderdelen:


1. controle identiteit en diploma´s

Als bureau mogen wij alleen maar kandidaten voorstellen, waarvan de identiteit en diploma’s gecontroleerd zijn. Hiertoe heeft Total Solutions een procedure ontwikkeld die voldoet aan de wet- en regelgeving. Deze check bestaat uit:

- Check Identiteit. Paspoort of ID wordt gecontroleerd op echtheid en of je bent die je zegt dat je bent. Van je paspoort wordt een scan gemaakt, die wij waarmerken en opslaan in een beveiligde omgeving.
- Check diploma´s: Onze klanten willen ook dat wij de diploma’s controleren. Wij vragen je dan ook het originele diploma van je hoogst genoten opleiding mee te nemen. Ook deze wordt gescanned, gewaarmerkt en opgeslagen in de beveiligde omgeving.


2. verdere screening

Indien je een functie krijgt aangeboden door een van onze klanten (vast, tijdelijk, gedetacheerd of als ZZPer) volgt de rest van de screening:

- Aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Een VOG vraag je aan bij de gemeente. In de VOG moet je aangeven wat het doel van de aanvraag is. Het doel van de aanvraag bepaald mede de aspecten waarop gescreend gaat worden.
- Referentie Check: Veel van onze klanten vragen een bevestiging van je laatste werkgevers op je CV, dat je daar ook echt gewerkt hebt.
- BKR-screening: Het BKR registreert alle leningen en kredieten van Nederlanders en eventuele wanbetaling hierop. De gedachte is dat als iemand zwaar in de schulden zit of geregistreerds staat als wanbetaler, dit een integriteitsrisico vormt.

Ook zal je gevraagd worden om compliance en confidentiality documenten te ondertekenen en de bankierseed.


voorwaarden screening

Een PES-screening ligt gevoelig, omdat je vertrouwelijke informatie moet delen. De PES-screening van Total Solutions valt voor de AVG privacy wetgeving in de categorie gerechtvaardigd belang. Gerechtvaardigd is gebaseerd op het feit dat de aankomende werkgever wettelijk verplicht is haar medewerkers te controleren op integriteit en betrouwbaarheid.


wet bescherming persoonsgegevens

Zowel Total Solutions als de bank of financiële instelling moeten zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens houden, bij de PES-screening. Er worden immers zeer persoonlijke gegevens gevraagd waar zorgvuldig mee omgegaan moet worden. Dit betekent onder anderen dat Total Solutions en de werkgever adequate maatregelen moet treffen deze informatie te beschermen. Ook bestaat er een meldplicht aan de Autoriteit Persoonsgegevens bij datalekken.

Moet jij een PES-screening ondergaan bij jouw toekomstige werkgever? Wees dan niet bang, het is een controle om te kijken of de informatie die je verstrekt hebt ook klopt. Hoewel wij veel persoonlijke informatie vragen, zijn we bij wet verplicht zorgvuldig met deze informatie om te gaan. Als je onzeker bent over een PES-screening, dan is het goed dit vooraf te bespreken. Als je niks te verbergen hebt, heb je niets te verliezen.

Heb je nog vragen over de PES screening? Neem gerust contact met ons op door een mail te sturen naar: info@ts.eu of bel naar +31 20 530 4380