Wat is duurzame inzetbaarheid?
Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers goed blijven functioneren op het gebied van gezondheid en welzijn tijdens hun carrière. Duurzame inzetbaarheid is een veelomvattend begrip dat binnen een duurzaam personeelsbeleid hoort.
Voor de medewerker betekent het:
- Dat je binnen de organisatie op meerdere plekken inzetbaar bent.
- Dat je in staat bent om bij baanverlies op relatief korte termijn een nieuwe baan te vinden.
- Lifetime Enjoyment. Dat je werk doet wat je leuk en interessant vindt en aansluit op je talenten.
- Eigen verantwoordelijkheid in en voor je werk.


Voor de werkgever betekent het:
- Een loopbaan is een aaneenschakeling van promotie en ‘demotie’.
- Een daling in het aantal ziektedagen omdat iemand doet wat ze leuk vinden en goed in zijn.
- Meer eigen verantwoordelijkheid en dus minder dagelijkse aansturing noodzakelijk.
- Meer focus op de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker.


Hoe ziet duurzame inzetbaarheid er in de praktijk uit?
Het huidige beeld van een arbeidsleven is tegenwoordig sterk aan het veranderen. Door deze verandering komt duurzame inzetbaarheid steeds meer in beeld.


Een baan voor het leven bestaat niet meer
Generatie X is opgegroeid met het idee dat je 40 jaar bij één werkgever blijft werken. De laatste 10 jaar is meer dan duidelijk geworden dat de kans dat dit nog gaat gebeuren minimaal is. Generatie Y gaat daar al iets makkelijker mee om. Generatie Z en de I-generatie kijken totaal anders naar carrière en werken. Werk en privé lopen meer door elkaar heen waarbij de inhoud en uitdaging van werk leidend zal zijn. Voor elke medewerker, ongeacht generatie, zo belangrijk om employable te blijven!


Lean – Agile Scrum
De laatste jaren zijn bedrijven druk bezig geweest met het lean maken van de processen en het efficiënter inrichten van werkzaamheden. De nieuwe stap is om meer agile aan het werk te gaan. Teams worden samengesteld met medewerkers van verschillende disciplines en zij verdelen de werkzaamheden onderling op de meest efficiënte manier.

Agile Scrum houdt dus in dat kleine, zelfsturende, multi disciplinaire teams werken in wisselende samenstelling afhankelijk van het doel. Geen vaste functieomschrijving, dagelijks bespreken wat gedaan moet worden, totale openheid en elkaar aanspreken op gedrag en resultaten. Dit vraagt om continue ontwikkeling van vaardigheden en brede kennis.


Talent Management
De rol van HR afdelingen zal de komende jaren ook veranderen. Als medewerkers beter employable zijn en zelf bewuster keuzes gaan maken over hun carrière, wordt talent management steeds belangrijker. Daarbij zal ook recruitment van medewerkers meer en meer gevraagd worden omdat het verloop binnen de organisatie toeneemt (eigen employability maar ook meer en meer flex contracten). Employer branding is hierbij van groot belang – hoe zet je jezelf als werkgever in de markt. Kortom – ook alle HR-specialismes zijn aan verandering onderhevig.


Wat zijn de succesfactoren voor een duurzame inzetbaarheid
Er zijn een aantal cruciale factoren die het succes van een duurzame inzetbaarheid vergroten.


1. Groot draagvlak
Alleen wanneer de directie, management, P&O en teamcoördinatoren bevlogen en betrokken zijn en achter het beleid staan, heeft duurzame inzetbaarheid kans van slagen. Mensen voelen zich gesteund en gestimuleerd om eigen verantwoordelijkheid te nemen op alle vlakken. Een energieke werkvloer met bevlogen mensen is het resultaat.


2. Vitaliteitsbeleid
Als onderdeel van het personeelsbeleid kan nadruk gelegd worden op verzuimmanagement (reactief) of op vitaliteitsbeleid (proactief). Deze laatste heeft verreweg de meeste voorkeur. Proactief actie ondernemen zorgt wederom voor een flow binnen het bedrijf. Mensen voelen zich eerder betrokken en ook de maatregelen (vitaliteitsprogramma’s, bedrijfsfitness, interne workshops stoppen met roken, enzovoort) om dit te realiseren worden als positief, duurzaam en effectief ervaren.


3. Integraal
Duurzame inzetbaarheid werkt niet als het een ‘eiland’ is. Het moet geïntegreerd worden binnen de andere beleidsterreinen.


4. Houd rekening met privé
Wees niet bang voor de grens tussen werk en privé. Juist ondersteuning in de privésfeer kan iemand soms in ‘beweging’ te krijgen. Daarnaast kan maatwerk op het gebied van arbeidsvoorwaarden van enorme toegevoegde waarde zijn voor medewerkers (kinderopvang, flexibele werktijden, thuiswerken enzovoorts).


5. Functiecreatie
Functiecreatie gaat over het anders inrichten van bedrijfsprocessen en het afsplitsen van taken in nieuwe functies zodat de duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt vergroot. Door functiecreatie toe te passen doet iedereen namelijk datgene waarin hij goed is.


Ben je benieuwd geworden wat wij voor jou kunnen betekenen? Maak gerust een afspraak en schuif een keer bij ons aan of stuur voor meer informatie een mail naar: info@ts.eu of bel naar: +31 20 530 4380.