Wat is Agile werken
Je kunt er tegenwoordig niet meer omheen; agile werken. Deze nieuwe manier van werken wordt steeds vaker toegepast binnen bedrijven van groot tot klein en wordt toegepast in vrijwel alle branches, zo ook binnen banken en financiële instellingen.
wat is agile?

De letterlijke vertaling van agile is beweeglijk. Agile werken is een flexibele manier van werken, waarbij in projectstructuren wordt gewerkt. Van origine stamt deze manier van werken uit de IT waarbij ontwikkelaars snel moesten kunnen inspelen op de veranderende behoefte uit de markt. Een project wordt in meerdere kleine projecten gehakt wanneer je agile werkt. Deze kleinere projecten heten sprints. Na iedere sprint kan er bijgestuurd worden, waardoor er tijdens het project op de continu veranderende wensen en behoeften uit de markt ingespeeld kan worden.


functies en functieniveaus in een agile omgeving

Een projectteam in een agile omgeving bestaat uit medewerkers met vergelijkbare functies uit verschillende disciplines. Vaak is er een teamleider die de leiding neemt binnen een projectteam, maar noodzakelijk is dit niet. De meeste functies zitten op hetzelfde niveau. Kortom, het grootste deel van de functiehiërarchie is verdwenen.


zijn er dan nog wel promotiemogelijkheden binnen een agile werkomgeving?

Een agile organisatie is formeel een platte organisatie met weinig functieniveaus. De vraag is dan ook of je nog wel carrière kan maken in een agile omgeving waar iedereen op hetzelfde niveau werkt? De traditionele manier van carrière maken is moeilijk, waarbij je iedere keer een stap hoger gaat in functie, salaris en verantwoordelijkheden.


Hoe kun je carrière maken in een agile omgeving?

Carrière in een agile omgeving ziet er anders uit dan in een hiërarchische omgeving. In een agile omgeving is er vaak sprake van een horizontaal in plaats van verticaal carrière maken. Horizontaal carrière maken betekent dat je jezelf binnen een bepaalde functie verbreed. Hierbij kun je groeien in salaris en verantwoordelijkheid. Eigenlijk precies hetzelfde als een promotie, maar je blijft op het zelfde functieniveau werken. Mensen die hiërarchie en functietitels binnen een organisatie fijn en verhelderend vinden, zullen zich erg moeten aanpassen in een agile omgeving.


functioneringsgesprekken, met wie?

Functioneringsgesprekken binnen een hiërarchische werkomgeving worden uitgevoerd door leidinggevenden met hun teamleden. Binnen agile teams is het middenmanagement weg en zijn er dus geen leidinggevenden die deze taak op zich kunnen nemen.


Hoe ziet dat er dan uit als er geen leidinggevenden meer zijn?

De ontwikkeling van je loopbaan binnen een agile werkomgeving komt vooral uit jezelf. Dit komt voort uit het feit dat de teams waarin je werkt zelfsturend zijn met ieder zijn of haar eigen specialiteit. Je vraagt elkaar regelmatig actief om feedback. Op deze manier leer je proactief van elkaar en kun je je verder ontwikkelen binnen het team.


Zijn de functioneringsgesprekken dan verleden tijd?

Binnen een agile organisatie is het klassieke functioneringsgesprek verleden tijd. Waar het initiatief van een klassiek functioneringsgesprek vanuit het management kwam, zal het initiatief binnen een agile organisatie verschuiven naar de teamleden zelf. Op gezette tijden proactief feedback vragen en geven aan je team, zal het klassieke functioneringsgesprek gaan vervangen.


recruitment & tijdelijk personeel

Een ander type organisatie vraagt een andere manier van werken en dus ook een ander type werknemer. De functieprofielen zullen aangepast moeten worden, zodat de functiebeschrijvingen passen binnen de agile organisatie. De vraag naar mensen zal dus mee veranderen. In een agile organisatie werk je aan projecten met een bepaalde doelstelling. Wanneer de doelstelling is behaald, wordt het team opgeheven en wordt er een nieuw doel geformuleerd waar een nieuw team op wordt gezet.


tijdelijk of vast personeel

Kies je voor tijdelijk of vast personeel? In de praktijk zien we dat organisaties een zekere flexibiliteit willen houden in hun personeelsbestand. Vaak wordt dit bereikt door medewerkers eerst een periode als tijdelijk personeel in te huren, voordat ze een vast contract aangeboden krijgen. Hierdoor zitten organisaties niet direct vast aan medewerkers wanneer een project wordt afgerond. De nieuwe generatie werknemers hebben hier vaak minder problemen mee en hebben niet de ambitie zich hun gehele carrière aan een werkgever te binden, zij werken vaak liever op projectbasis, zo kunnen zij switchen als hun leercurve daalt. Ze willen graag leuke dingen blijven doen, zonder ergens aan vast te zitten.

Heb je nog vragen over agile werken? Neem gerust contact met ons op door een mail te sturen naar: info@ts.eu of bel naar +31 20 530 4380.