Wat doet een Asset Manager?
Een asset manager of vermogensbeheerder is een partij die geld belegt namens hun klanten. Het is hun doel is om een zo hoog mogelijk rendement te behalen, binnen de gestelde afspraken. Klanten zijn onder anderen pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en institutionele beleggers, maar ook particulieren kunnen gebruik maken van een vermogensbeheerder. Waarin geïnvesteerd wordt hangt af van de opdracht van de klant, het zogenaamde mandaat.
wat is asset management?

Asset management of vermogensbeheer is het beheer van een portfolio aan assets die je belegt voor een klant. Aan de hand van het mandaat en door middel van selectie, risico analyses en marktontwikkelingen bepaal je waarin je wel of niet wilt investeren. Op deze manier laat je je portfolio groeien met zo weinig mogelijk risico. Binnen asset management wordt er onderscheid gemaakt tussen individueel asset management en collectief asset management.

Een portfolio kan bestaan uit obligaties of aandelen of gecombineerd, maar er zijn ook portfolio’s in vastgoed of groene beleggingen. Alternatieve investeringen zijn in de huidige markt een groeiende investering.


Wat is een Mandaat?

Het mandaat zijn de regels die de klant meegeeft aan de vermogenbeheerder over waar wel of niet in belegd kan worden.

Deze regels zijn geheel vrij af te spreken en bevatten vaak clausules over:

1. Beleggingscategorie, denk hierbij aan aandelen, obligaties, onroerend goed of zelfs grondstoffen;
2. Geografie, in welke landen en regio’s wordt wel en niet geïnvesteerd;
3. Valuta risico’s, in welke valuta mag worden belegd en moet het valuta risico worden afgedekt of niet;
4. Daarnaast kunnen nog specifieke beleggingen worden uitgesloten die bijvoorbeeld niet voldoen aan regels over Corporate and Social responsibility, wapens en tabak of aan verhoudingen man-vrouw.


Wat is een Benchmark?

Aan de hand van het mandaat kan weer een benchmark worden afgesproken. De benchmark is een index waartegen de groei van het vermogen wordt afgezet. Simpel voorbeeld is dat als je volgens het mandaat alleen in AEX fondsen mag beleggen, dan is het logisch de AEX als benchmark te gebruiken. Indien het rendement van de vermogensbeheerder hoger is dan de AEX, dan heeft de vermogensbeheerder het goed gedaan, beter dan de index.


Wat is Nett Asset Value (NAV)?

Rapporteren is een dagelijkse taak van een vermogensbeheerder. De Net Asset Value (NAV) wordt dagelijks gerapporteerd. De NAV is de waarde van alle onderliggende beleggingen de portfolio. Het maken van de rapportages en het berekenen van de NAV is een gespecialiseerd vakgebied.


Wat ga je doen als vermogensbeheerder?

De vermogensbeheerder beheerd een portfolio aan assets. Het is de taak van de vermogensbeheerder om dit portfolio te analyseren op mogelijke risico’s, kosten en baten. Met de verkregen informatie kunnen afgewogen keuzes gemaakt worden, zodat het portfolio het best rendeert voor de klant. Op deze manier groeit de waarde van het portfolio met zo min mogelijk risico´s.


Werkzaamheden van een asset manager

- Monitoren van de prestaties van het portfolio;
- Risico analyses uitvoeren;
- In kaart brengen van kosten;
- Bepalen van budgetteringen voor de assets in het portfolio;
- Adviseren van het management over optimalisaties in bedrijfsprocessen.


Functie eisen van een asset manager

- Minimaal HBO/WO denkniveau;
- Uitstekende analytische vaardigheden;
- Kennis van financiële markten;
- Goede communicatieve vaardigheden;
- Zelfstandig en besluitvaardig.