Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers goed blijven functioneren op het gebied van gezondheid en welzijn tijdens hun carrière. Duurzame inzetbaarheid is een veelomvattend begrip dat binnen een duurzaam personeelsbeleid hoort.

Voor de medewerker betekent het:

 • Dat je binnen de organisatie op meerdere plekken inzetbaar bent.
 • Dat je in staat bent om bij baanverlies op relatief korte termijn een nieuwe baan te vinden.
 • Lifetime Enjoyment. Dat je werk doet wat je leuk en interessant vindt en aansluit op je talenten.
 • Eigen verantwoordelijkheid in en voor je werk.

Voor de werkgever betekent het:

 • Een loopbaan is een aaneenschakeling van promotie en ‘demotie’.
 • Een daling in het aantal ziektedagen omdat iemand doet wat ze leuk vinden en goed in zijn.
 • Meer eigen verantwoordelijkheid en dus minder dagelijkse aansturing noodzakelijk.
 • Meer focus op de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker.

Hoe ziet duurzame inzetbaarheid er in de praktijk uit?

Het huidige beeld van een arbeidsleven is tegenwoordig sterk aan het veranderen. Door deze verandering komt duurzame inzetbaarheid steeds meer in beeld.

Een baan voor het leven bestaat niet meer

Generatie X is opgegroeid met het idee dat je 40 jaar bij één werkgever blijft werken. De laatste 10 jaar is meer dan duidelijk geworden dat de kans dat dit nog gaat gebeuren minimaal is. Generatie Y gaat daar al iets makkelijker mee om. Generatie Z en de I-generatie kijken totaal anders naar carrière en werken. Werk en privé lopen meer door elkaar heen waarbij de inhoud en uitdaging van werk leidend zal zijn. Voor elke medewerker, ongeacht generatie, zo belangrijk om employable te blijven!

Lean – Agile Scrum

De laatste jaren zijn bedrijven druk bezig geweest met het lean maken van de processen en het efficiënter inrichten van werkzaamheden. De nieuwe stap is om meer agile aan het werk te gaan. Teams worden samengesteld met medewerkers van verschillende disciplines en zij verdelen de werkzaamheden onderling op de meest efficiënte manier.

Agile Scrum houdt dus in dat kleine, zelfsturende, multi disciplinaire teams werken in wisselende samenstelling afhankelijk van het doel. Geen vaste functieomschrijving, dagelijks bespreken wat gedaan moet worden, totale openheid en elkaar aanspreken op gedrag en resultaten. Dit vraagt om continue ontwikkeling van vaardigheden en brede kennis.

Talent Management

De rol van HR afdelingen zal de komende jaren ook veranderen. Als medewerkers beter employable zijn en zelf bewuster keuzes gaan maken over hun carrière, wordt talent management steeds belangrijker. Daarbij zal ook recruitment van medewerkers meer en meer gevraagd worden omdat het verloop binnen de organisatie toeneemt (eigen employability maar ook meer en meer flex contracten). Employer branding is hierbij van groot belang – hoe zet je jezelf als werkgever in de markt. Kortom – ook alle HR-specialismes zijn aan verandering onderhevig.

Wat zijn de succesfactoren voor een duurzame inzetbaarheid

Er zijn een aantal cruciale factoren die het succes van een duurzame inzetbaarheid vergroten.

1. Groot draagvlak

Alleen wanneer de directie, management, P&O en teamcoördinatoren bevlogen en betrokken zijn en achter het beleid staan, heeft duurzame inzetbaarheid kans van slagen. Mensen voelen zich gesteund en gestimuleerd om eigen verantwoordelijkheid te nemen op alle vlakken. Een energieke werkvloer met bevlogen mensen is het resultaat.

2. Vitaliteitsbeleid

Als onderdeel van het personeelsbeleid kan nadruk gelegd worden op verzuimmanagement (reactief) of op vitaliteitsbeleid (proactief). Deze laatste heeft verreweg de meeste voorkeur. Proactief actie ondernemen zorgt wederom voor een flow binnen het bedrijf. Mensen voelen zich eerder betrokken en ook de maatregelen (vitaliteitsprogramma’s, bedrijfsfitness, interne workshops stoppen met roken, enzovoort) om dit te realiseren worden als positief, duurzaam en effectief ervaren.

3. Integraal

Duurzame inzetbaarheid werkt niet als het een ‘eiland’ is. Het moet geïntegreerd worden binnen de andere beleidsterreinen.

4. Houd rekening met privé

Wees niet bang voor de grens tussen werk en privé. Juist ondersteuning in de privésfeer kan iemand soms in ‘beweging’ te krijgen. Daarnaast kan maatwerk op het gebied van arbeidsvoorwaarden van enorme toegevoegde waarde zijn voor medewerkers (kinderopvang, flexibele werktijden, thuiswerken enzovoorts).

5. Functiecreatie

Functiecreatie gaat over het anders inrichten van bedrijfsprocessen en het afsplitsen van taken in nieuwe functies zodat de duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt vergroot. Door functiecreatie toe te passen doet iedereen namelijk datgene waarin hij goed is.

Contact

Ben je benieuwd geworden wat wij voor jou kunnen betekenen? Maak gerust een afspraak en schuif een keer bij ons aan of stuur voor meer informatie een mail naar: info@ts.eu of bel naar: +31 20 530 4380.

Wat is loopbaanbegeleiding?

Loopbaanbegeleiding betekent het begeleiden van iemands loopbaan. Het doel hiervan is om deze persoon optimaal te laten functioneren binnen hun capaciteiten.

Tijdens de loopbaanbegeleiding ga je op zoek naar wat jouw passie is en welke mogelijkheden er zijn voor jou om deze passie in je werk te vinden. Hierbij kan je een deskundige adviseur raadplegen die bereid staat je te helpen met lastige vragen op het gebied van werk en loopbaan. Deze vragen kunnen gaan over het kiezen van een nieuwe baan, twijfel over uw huidige baan, maar ook vragen als “Wat is mijn passie?”  en “Ben ik blij met mijn carrière?”.

Wanneer kan je loopbaanbegeleiding gebruiken?

Er zijn een hoop verschillende redenen waarom je voor loopbaanbegeleiding kan kiezen. Vaak komt het erop neer dat jij jezelf verder gaat ontwikkelen en jouw mogelijkheden op een rijtje gaat leggen, anderen twijfelen over hun huidige loopbaan door bijvoorbeeld problemen op het werk. Loopbaanbegeleiding kan ook voorkomen wanneer je huidige werkgever ernaar streeft om het maximale uit de werknemers te halen door een bewust beeld te kunnen schetsen van de capaciteiten en talenten.

Een andere situatie waar loopbaanbegeleiding een spel speelt is wanneer je werkgever ontslag heeft aangevraagd. In dit geval zal loopbaanbegeleiding een onderdeel zijn van outplacement.

Werkt loopbaanbegeleiding wel?

Door een bewust beeld te krijgen van je eigen talenten, mogelijkheden en wensen op het gebied van jouw loopbaan zal je werktevredenheid alleen maar stijgen, blijkt uit onderzoek. Misschien kom je tot de realisatie dat jouw huidige baan niet meer binnen jouw ambities ligt en dat je talenten beter ingezet kunnen worden voor een andere baan die hier beter bij passen. Dan kun je met behulp van loopbaanbegeleiding de keuze gemakkelijker maken. Een frisse blik van buitenaf kan jezelf ook nieuwe inzichten geven. Naast deze voordelen heeft loopbaanbegeleiding ook een positieve invloed op een organisatie als geheel, omdat je werkgever jouw talenten hierdoor beter zou kunnen benutten.

Hoe ziet een loopbaanbegeleiding traject eruit?

Tijdens het traject voor loopbaanbegeleiding ga je dus op zoek naar wat jouw drijfveren zijn in je professionele leven. Wanneer je besluit een traject loopbaanbegeleiding te volgen ziet dat er als volgt uit.

Stap 1: Wat heb je gedaan?

In stap 1 gaan we samen kijken wat je in het verleden aan ervaring hebt opgedaan. Dit inventariseren we en nemen we mee in de vervolgstappen. Het maakt niet uit of je pas een paar jaar aan de slag bent of al een lange loopbaan achter de rug hebt.

Stap 2: Wat is je ambitie?

Vervolgens gaan we kijken wat je passie is en waar je naartoe zou willen groeien in je carrière. Hierbij is het belangrijk dat je ambities haalbaar zijn met je werkverleden. Vaak maak je ook een assessment om de bepalen of jouw ambities realistisch en haalbaar zijn.

Stap 3: Roadmap maken naar je ambitie

Zodra je werkverleden en je ambities goed in kaart zijn gebracht gaan we kijken hoe je jouw ambitie kunt behalen. Is er bijvoorbeeld bijscholing nodig of kun je met je huidige werkervaring al een mooie baan vinden. In deze stap maken we dus een roadmap naar jouw droombaan.

Stap 4: Eerste stappen zetten

Wanneer je roadmap in kaart is gebracht kan je, je eerste stappen zetten om je ambities waar te maken. Dit doe je samen met onze loopbaanbegeleiders die je tijdens dit hele proces blijven begeleiden tot je een nieuwe baan hebt gevonden.

Persoonlijk contact

Bij Total Solutions vinden we persoonlijk contact erg belangrijk. Iemand in de ogen aan kunnen kijken tijdens een afspraak vinden wij één van de belangrijkste aspecten om iemand te leren kennen. Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging met behulp van loopbaanbegeleiding? Bij Total Solutions kan je terecht voor coaching om te kijken welke mogelijkheden er zijn voor een nieuwe loopbaan. We hebben ervaren coaches in dienst die zeer succesvol zijn gebleken in het begeleiden van mensen naar een nieuwe loopbaan. Of dit in hetzelfde vakgebied is of een hele nieuwe uitdaging.

Ben je benieuwd geworden wat wij voor jou kunnen betekenen? Maak gerust een afspraak en schuif een keer bij ons aan of stuur voor meer informatie een mail naar: info@ts.eu of bel naar: +31 20 530 4380.

Wat is outplacement?

Outplacement betekent: ‘Begeleiding bij het zoeken van een nieuwe baan van met ontslag bedreigde werknemers’. De werkgever is wettelijk niet verplicht een outplacementtraject aan te bieden aan werknemers. Goed werkgeverschap is wel wettelijk verplicht. Een outplacementtraject kan hieronder vallen als de situatie zich hier voor dient.

Wanneer heb je recht op outplacement?

Hoewel het aanbieden van een outplacementtraject dus niet wettelijk verplicht is, zijn er wel een aantal constructies waarbij het wel verplicht is. Voorbeelden hiervan zijn een vaststellingsovereenkomst, een cao en goed werkgeverschap.

Wat is goed werkgeverschap?

Goed werkgeverschap is dus bij wet verplicht. Het aanbieden van outplacement bij een ontslag van een werknemer kan vallen onder goed werkgeverschap. Daarnaast zijn er een aantal voorbeelden waarbij een outplacementtraject verplicht is onder goed werkgeverschap, zoals een reorganisatie of het verhuizen van een bedrijf waarbij de werknemer nadelige gevolgen ondervindt.

Als je toch buiten de boot valt en niet in aanmerking komt voor een outplacementtraject via jouw werkgever dan heb je altijd recht op een transitievergoeding waarmee je het traject, loopbaanbegeleiding of omscholing kunt vergoeden.

Wat is transitievergoeding?

Transitievergoeding is een vergoeding waar iedere werknemer recht op heeft waarbij het dienstverband wordt beëindigd. Als de vergoeding wordt gebruikt voor outplacement of omscholing hoef je er zelfs geen belasting over te betalen.

Hoe bereken je transitievergoeding?

Vanaf 1 januari 2020 is de berekening van de transitievergoeding veranderd en heb je recht op een transitievergoeding vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst wanneer je wordt ontslagen. De berekening voor de hoogte van de transitievergoeding is als volgt:

Je krijgt 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf jouw eerste werkdag;

De transitievergoeding over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst wordt berekend volgens de formule:

(bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12 )

Deze formule wordt ook gebruikt voor het berekenen van de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd.

Hoe ziet een outplacementtraject eruit?

Als je kiest voor outplacement gaat je een traject in waarin je wordt geholpen door een outplacementbureau. Het doel van het traject is om een nieuwe baan te krijgen bij een andere werkgever. Een outplacementtraject kan verschillen per bureau maar ziet er over het algemeen als volgt uit.

1.     Intakegesprek

Het intakegesprek is een kennismaking met de coach, waarbij jouw situatie in kaart wordt gebracht. Waarom heb je afscheid moeten nemen bij je oude werkgever en welke ambities heb je voor een volgende werkgever. Op basis van jouw opleidingsniveau, ambities en mogelijkheden op de arbeidsmarkt wordt er een plan gemaakt die jij samen gaat doorlopen met jouw coach.

2.     Verwerking van het ontslag

Soms komt het ontslag onverwachts en dat kan een grote impact hebben. Het succes van het vinden van een nieuwe baan is het verwerken van het ontslag van de oude baan. Jouw coach kan helpen bij het verwerken van de tegenslag en vooruit kijken naar nieuwe mogelijkheden. Het verschilt per persoon hoe het verwerkingsproces eruit ziet omdat iedere situatie anders is. Pas als het ontslag is verwerkt kan er effectief gezocht worden naar een passende oplossing voor de toekomst.

3.     Assessment

Tijdens de assessment wordt er gekeken naar de volgende vragen. Wat heb je gedaan? Waar wil je naartoe? Waar sta je nu? Zodra deze vragen zijn beantwoord wordt er gekeken naar welke stappen er gezet moeten worden om jouw ambitie te behalen. Hierbij wordt er een assessment afgenomen om jouw kennis en kwaliteiten in kaart te brengen. Sluiten jouw ambities niet aan bij de kennis die je hebt kan er gekeken worden naar bijscholing of omscholing. Daarnaast is het belangrijk om na te denken of je hetzelfde werk wilt blijven doen of toch iets anders wilt gaan doen. De verschillende stappen worden allemaal begeleid door jouw coach.

4.     Eerste stap zetten

In deze stap ga je de eerste stappen zetten naar een nieuwe baan. Uiteraard gebeurt dit samen met jouw coach die je begeleid tijdens de voorbereiding van de sollicitatieprocedure. Hierbij kun je denken aan tips en tricks tijdens een sollicitatiegesprek tot het advies geven op je CV zodat alles er goed uit ziet. Ook komt je digitale profiel aan bod, zoals jouw social media profielen.

5.     Feel good on the job

Als je dan een nieuwe baan hebt gevonden is het natuurlijk belangrijk dat je het ook naar je zin hebt. Daarom vinden wij het ontzettend belangrijk dat we regelmatig contact hebben met jou en jouw nieuwe werkgever om te praten over hoe het gaat. Zo kunnen we je nog helpen als je al aan het werk bent.

Ben jij op zoek naar outplacementbureau om te helpen bij het vinden van een nieuwe baan? Neem dan contact met ons op via info@ts.eu of bel +31 (0)20 530 4380 en maak een afspraak voor een intakegesprek.

Werken met Calypso Technology

In de continu veranderende wereld van financiële instellingen heeft technologie een essentiële rol binnen de processen van front office tot back office. De Calypso is software dat het gehele proces van front office naar back office real time inzichtelijk en meetbaar maakt..

Wie levert Calypso

Calypso Technology is opgericht in 1997. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Francisco en Calypso Technology heeft daarnaast nog 20 kantoren in 18 verschillende landen. Calypso heeft een geïntegreerd software pakket ontwikkeld waarmee grote financiële instellingen processen in één pakket kunnen monitoren, optimaliseren en de risico beheersing kunnen doen. Ze hebben verschillende prijzen gewonnen voor beste IT pakket met als belangrijkste product de ‘Bank in a box’ dat de processen van front tot back office inzichtelijk maakt.

Wat doet Calypso

Calypso Technology is gespecialiseerd in vermogensbeheer, risk management, clearing, Investment Management, Capital Markets en meer. Met de geïntegreerde aanpak maakt Calypso deze complexe processentransparant, waardoor problemen en kansen inzichtelijk worden gemaakt. Hierdoor is het mogelijk voor de financiële instellingen om processen transparant te maken en risico’s te beheersen . Het doel van Calypso is om de processen zo efficiënt mogelijk in te richten zodat de tijd zo goed mogelijk ingezet kan worden.

Calypso Medewerker

Een Calypso medewerker ondersteunt de ontwikkelaars bij het uitrollen van veranderprocessen. Je helpt bij het testen en rapporteert de bevindingen.

Functioneel beheerder Calypso

Als Functioneel beheerder ben je de schakel tussen business en IT. Jij helpt de gebruikers van business wanneer er issues opspelen. Daarnaast ben jij de contactpersoon tussen de leverancier Calypso en de IT organisatie zodat de wensen van business geïmplementeerd kunnen worden.

Calypso Specialist

Als Calypso Specialist help je mee met de ontwikkeling en implementatie van nieuwe processen. Jij bent de specialist op het gebied van Calypso en kun je worden ingezet om te helpen bij veranderprocessen. De functie is afwisselend waarbij je contact hebt met verschillende afdelingen binnen de organisatie van front office tot back office.

Business Analist met Calypso ervaring

Een Business Analist werkt samen met IT om de processen zo efficiënt mogelijk in te richten voor de business. Jouw positie in de organisatie zit dus tussen de business en IT in. Het doel van de business analist is om de wensen vanuit business te vertalen naar praktische oplossingen binnen de IT.

Heb jij ervaring met Calypso en ben je benieuwd waar je deze kennis nog meer kan toepassen, wij hebben meerdere klanten die continue op zoek zijn naar medewerkers met Calypso ervaring.

 

Werken met SimCorp Dimension

Banken en financiële instellingen maken veel gebruik van IT pakketten van gespecialiseerde leveranciers om hun processen te automatiseren. Door pakketten van derden te gebruiken hoeven de banken dergelijke systemen niet zelf te ontwikkelen met alle risico’s van dien. Een goed voorbeeld van een IT pakket wat door veel financiële instellingen gebruikt wordt, is SimCorp Dimension.

Wie is SimCorp Dimension?

SimCorp Dimension is het vlaggenschip van SimCorp, een van de grootste Europese leveranciers van softwarepakketten voor de financiële dienstverlening. SimCorp Dimension is een geïntegreerde oplossing om het beheer van investeringen te registeren en meetbaar te maken. Dit systeem is speciaal ontworpen voor vermogensbeheer.

Wat doet SimCorp Dimension?

SimCorp Dimension is een softwarepakket dat het gehele proces van front office naar back office in het vermogensbeheer integreert door middel van een portfolio managementsysteem. Het softwarepakket SimCorp Dimension wordt door een groot aantal van de marktleiders in de financiële markten gebruikt om de investeringen te beheren, verbeteren en inzichtelijker te maken. Dit maakt het mogelijk voor investeerders om in één systeem alle investeringen te monitoren.

SimCorp Dimension Specialist

Als Specialist SimCorp Dimension speel je een belangrijke rol binnen het vermogensbeheer. In deze functie overzie je namelijk alle processen. Als specialist van SimCorp Dimension ben je continu bezig met het verbeteren van het proces en kun je ingezet worden om te helpen bij veranderprocessen. De functie is zeer dynamisch waarbij je contact hebt met verschillende rollen binnen de organisatie van business controllers tot de eindgebruikers.

SimCorp Dimension Medewerker

Een Medewerker SimCorp Dimension werkt op de afdeling Functioneel Beheer en Datamanagement. Hierbij werk je in een team van data analisten waarbij je data analyses uitvoert en mogelijke verbeteringen onderzoekt. De uitkomsten rapporteer je vervolgens in pragmatische adviezen.

SimCorp Dimension Functioneel beheerder

Als Functioneel beheerder ben je de schakel tussen business en IT. Jij bent het aanspreekpunt wanneer er issues opspelen binnen het proces. Het is belangrijk dat je kennis hebt van zowel business processen als de IT systemen. Daarnaast ben jij verantwoordelijk dat de wensen van de business vertaald worden naar pragmatische IT-oplossingen.

Business Analist met ervaring met SimCorp Dimension

Een Business Analist ondersteunt de business met het inrichten en optimaliseren van de bedrijfsprocessen. De positie in de organisatie zit tussen de business en ondersteunende afdelingen. Het doel van de business analist is om de behoeftes van de business te vertalen naar praktische oplossingen, waarbij rekening wordt gehouden met de aspecten van de bedrijfsvoering.

Heb jij ervaring in SimCorp Dimension en ben jij op zoek naar een baan waar je deze kennis kan gebruiken, wij hebben meerdere klanten die continue op zoek zijn naar medewerkers met SimCorp ervaring.

Wat doet een business controller

Een Business Controller helpt de directie van een bedrijf bij het beheersen van de financiële huishouding. Hij houdt zich voornamelijk bezig met de planning en control cyclus binnen een bedrijf, die bestaat uit financiële rapportages, investeringsanalyses, kostenverrekeningen, balansen, winst- en verliesrekeningen, begrotingen, de jaarrekening en meerjarenplanning. Een andere belangrijke taak is het verbeteren van operationele processen en controles.

Een Business Controller houdt zich ook bezig met het optimaliseren van processen. Hij onderzoekt mogelijkheden om de processen samen met de operations manager naar een hoger niveau te tillen en stelt hiervoor plannen op.

Financial controller vs business controller

De functies van een financial controller en business controller lijken op elkaar, maar het zijn verschillende functies met verschillende taken en verantwoordelijkheden. De financial controller houdt zich met name bezig met de financiële kant van het bedrijf. Financiële rapportages maken, de resultaten analyseren en de resultaten communiceren binnen de organisatie. Daarentegen moeten de analyses van de business controller meer leiden tot het efficiënter inzetten van middelen binnen het bedrijf, zodat er bespaard kan worden op de kosten.

Business controllers binnen de organisatie

De business controller rapporteert doorgaans direct aan het management. De managers stippelen een strategie uit voor de toekomst waarna de business controller deze strategie naar meetbare doelstellingen vertaalt, ook wel Key Performance Indicators (KPI’s). Processen worden meetbaar gemaakt en tijdig bijgestuurd zodat de lange termijn doelstellingen behaald worden. Advies en inzicht naar het management zijn hierbij dus cruciaal om tijdig te kunnen bijsturen.

Werkzaamheden

 • Strategische doelstellingen vanuit het management vertalen naar meetbare KPI’s;
 • Alle ins en outs weten van de markt en op basis hiervan voorspellingen doen voor de toekomst;
 • Analyseren van de business processen en deze rapporteren aan het management;
 • Bewaken van budgetten;
 • Verbeteringsprocessen initiëren en controle houden over de uitvoering;
 • Bedrijfseconomische analyses uitvoeren en strategische scenario-analyses schetsen.

Verantwoordelijkheden

 • Controle houden over businessprocessen en budgetteringen;
 • Bevindingen rapporteren aan het management, zodat er tijdig bijgestuurd kan worden om de doelstellingen te behalen;
 • Onderhouden van contacten met interne en externe stakeholders.

Functie eisen

 • Vaak wordt er een Msc opleiding in een financiële richting gevraagd;
 • Hands-on mentaliteit en zelfstandig kunnen werken;
 • Communicatief sterk in Nederlands en Engels;
 • Goede analytische vaardigheden.

Lijkt het jou wel wat om als Business Controller aan de slag te gaan? Neem dan gerust contact met ons op voor de mogelijkheden. Bel ons op +31 (0)20 530 4380 of mail ons via jobs@ts.eu.Wat doet een Asset Manager?

Een asset manager of vermogensbeheerder is een partij die geld belegt namens hun klanten. Het is hun doel is om een zo hoog mogelijk rendement te behalen, binnen de gestelde afspraken. Klanten zijn onder anderen pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en institutionele beleggers, maar ook particulieren kunnen gebruik maken van een vermogensbeheerder. Waarin geïnvesteerd wordt hangt af van de opdracht van de klant, het zogenaamde mandaat.

Wat is asset management?

Asset management of vermogensbeheer is het beheer van een portfolio aan assets die je belegt voor een klant. Aan de hand van het mandaat en door middel van selectie, risico analyses en marktontwikkelingen bepaal je waarin je wel of niet wilt investeren. Op deze manier laat je je portfolio groeien met zo weinig mogelijk risico. Binnen asset management wordt er onderscheid gemaakt tussen individueel asset management en collectief asset management.

Een portfolio kan bestaan uit obligaties of aandelen of gecombineerd, maar er zijn ook portfolio’s in vastgoed of groene beleggingen. Alternatieve investeringen zijn in de huidige markt een groeiende investering.

Wat is een Mandaat?

Het mandaat zijn de regels die de klant meegeeft aan de vermogenbeheerder over waar wel of niet in belegd kan worden.

Deze regels zijn geheel vrij af te spreken en bevatten vaak clausules over:

 1. Beleggingscategorie, denk hierbij aan aandelen, obligaties, onroerend goed of zelfs grondstoffen;
 2. Geografie, in welke landen en regio’s wordt wel en niet geïnvesteerd;
 3. Valuta risico’s, in welke valuta mag worden belegd en moet het valuta risico worden afgedekt of niet;
 4. Daarnaast kunnen nog specifieke beleggingen worden uitgesloten die bijvoorbeeld niet voldoen aan regels over Corporate and Social responsibility, wapens en tabak of aan verhoudingen man-vrouw.

Wat is een Benchmark?

Aan de hand van het mandaat kan weer een benchmark worden afgesproken. De benchmark is een index waartegen de groei van het vermogen wordt afgezet. Simpel voorbeeld is dat als je volgens het mandaat alleen in AEX fondsen mag beleggen, dan is het logisch de AEX als benchmark te gebruiken. Indien het rendement van de vermogensbeheerder  hoger is dan de AEX, dan heeft de vermogensbeheerder het goed gedaan, beter dan de index.

Wat is Nett Asset Value (NAV)?

Rapporteren is een dagelijkse taak van een vermogensbeheerder. De Net Asset Value (NAV) wordt dagelijks gerapporteerd. De NAV is de waarde van alle onderliggende beleggingen de portfolio. Het maken van de rapportages en het berekenen van de NAV is een gespecialiseerd vakgebied.

Wat ga je doen als vermogensbeheerder?

De vermogensbeheerder beheerd een portfolio aan assets. Het is de taak van de vermogensbeheerder om dit portfolio te analyseren op mogelijke risico’s, kosten en baten. Met de verkregen informatie kunnen afgewogen keuzes gemaakt worden, zodat het portfolio het best rendeert voor de klant. Op deze manier groeit de waarde van het portfolio met zo min mogelijk risico´s.

Werkzaamheden van een asset manager

 • Monitoren van de prestaties van het portfolio;
 • Risico analyses uitvoeren;
 • In kaart brengen van kosten;
 • Bepalen van budgetteringen voor de assets in het portfolio;
 • Adviseren van het management over optimalisaties in bedrijfsprocessen.

Functie eisen van een asset manager

 • Minimaal HBO/WO denkniveau;
 • Uitstekende analytische vaardigheden;
 • Kennis van financiële markten;
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Zelfstandig en besluitvaardig.Wat is Agile werken

Je kunt er tegenwoordig niet meer omheen; agile werken. Deze nieuwe manier van werken wordt steeds vaker toegepast binnen bedrijven van groot tot klein en wordt toegepast in vrijwel alle branches, zo ook binnen banken en financiële instellingen.

Wat is agile?

De letterlijke vertaling van agile is beweeglijk. Agile werken is een flexibele manier van werken, waarbij in projectstructuren wordt gewerkt. Van origine stamt deze manier van werken uit de IT waarbij ontwikkelaars snel moesten kunnen inspelen op de veranderende behoefte uit de markt.
Een project wordt in meerdere kleine projecten gehakt wanneer je agile werkt. Deze kleinere projecten heten sprints. Na iedere sprint kan er bijgestuurd worden, waardoor er tijdens het project op de continu veranderende wensen en behoeften uit de markt ingespeeld kan worden.

Functies en functieniveaus in een agile omgeving

Een projectteam in een agile omgeving bestaat uit medewerkers met vergelijkbare functies uit verschillende disciplines. Vaak is er een teamleider die de leiding neemt binnen een projectteam, maar noodzakelijk is dit niet. De meeste functies zitten op hetzelfde niveau. Kortom, het grootste deel van de functiehiërarchie is verdwenen.

Zijn er dan nog wel promotiemogelijkheden binnen een agile werkomgeving?

Een agile organisatie is formeel een platte organisatie met weinig functieniveaus. De vraag is dan ook of je nog wel carrière kan maken in een agile omgeving waar iedereen op hetzelfde niveau werkt? De traditionele manier van carrière maken is moeilijk, waarbij je iedere keer een stap hoger gaat in functie, salaris en verantwoordelijkheden.

Hoe kun je carrière maken in een agile omgeving?

Carrière in een agile omgeving ziet er anders uit dan in een hiërarchische omgeving. In een agile omgeving is er vaak sprake van een horizontaal in plaats van verticaal carrière maken. Horizontaal carrière maken betekent dat je jezelf binnen een bepaalde functie verbreed. Hierbij kun je groeien in salaris en verantwoordelijkheid. Eigenlijk precies hetzelfde als een promotie, maar je blijft op het zelfde functieniveau werken. Mensen die hiërarchie en functietitels binnen een organisatie fijn en verhelderend vinden, zullen zich erg moeten aanpassen in een agile omgeving.

Functioneringsgesprekken, met wie?

Functioneringsgesprekken binnen een hiërarchische werkomgeving worden uitgevoerd door leidinggevenden met hun teamleden. Binnen agile teams is het middenmanagement weg en zijn er dus geen leidinggevenden die deze taak op zich kunnen nemen.

Hoe ziet dat er dan uit als er geen leidinggevenden meer zijn?

De ontwikkeling van je loopbaan binnen een agile werkomgeving komt vooral uit jezelf. Dit komt voort uit het feit dat de teams waarin je werkt zelfsturend zijn met ieder zijn of haar eigen specialiteit. Je vraagt elkaar regelmatig actief om feedback. Op deze manier leer je proactief van elkaar en kun je je verder ontwikkelen binnen het team.

Zijn de functioneringsgesprekken dan verleden tijd?

Binnen een agile organisatie is het klassieke functioneringsgesprek verleden tijd. Waar het initiatief van een klassiek functioneringsgesprek vanuit het management kwam, zal het initiatief binnen een agile organisatie verschuiven naar de teamleden zelf. Op gezette tijden proactief feedback vragen en geven aan je team, zal het klassieke functioneringsgesprek gaan vervangen.

Recruitment & tijdelijk personeel

Een ander type organisatie vraagt een andere manier van werken en dus ook een ander type werknemer. De functieprofielen zullen aangepast moeten worden, zodat de functiebeschrijvingen passen binnen de agile organisatie. De vraag naar mensen zal dus mee veranderen. In een agile organisatie werk je aan projecten met een bepaalde doelstelling. Wanneer de doelstelling is behaald, wordt het team opgeheven en wordt er een nieuw doel geformuleerd waar een nieuw team op wordt gezet.

Tijdelijk of vast personeel

Kies je voor tijdelijk of vast personeel? In de praktijk zien we dat organisaties een zekere flexibiliteit willen houden in hun personeelsbestand. Vaak wordt dit bereikt door medewerkers eerst een periode als tijdelijk personeel in te huren, voordat ze een vast contract aangeboden krijgen. Hierdoor zitten organisaties niet direct vast aan medewerkers wanneer een project wordt afgerond. De nieuwe generatie werknemers hebben hier vaak minder problemen mee en hebben niet de ambitie zich hun gehele carrière aan een werkgever te binden, zij werken vaak liever op projectbasis, zo kunnen zij switchen als hun leercurve daalt. Ze willen graag leuke dingen blijven doen, zonder ergens aan vast te zitten.

Heb je nog vragen over agile werken? Neem gerust contact met ons op door een mail te sturen naar: info@ts.eu of bel naar +31 20 530 4380.

Wat doet een CDD analist

Customer Due Diligence analist is een belangrijke functie binnen banken en verzekeringen. Zeker met de nieuwe privacy regelgeving en een toenemende aandacht voor illegale geldstromen van criminelen, belasting fraudeurs en terroristen, wordt de functie nog belangrijker. Een Customer Due Diligence (CDD) analist houdt zich bezig met het onderzoeken van nieuwe en bestaande klanten. Indien banken of verzekeraars illegale geldstromen door hun organisatie laten stromen, lopen zij een enorm risico op vervolging door toezichthouders of reputatieschade als het in de media komt. Het is de CDD analist die onderzoekt of (potentiële) klanten op risicofactoren vormen voor de organisatie.

Hoe ziet een Customer Due Diligence onderzoek eruit?

Het identificeren van illegale geldstromen begint bij een grondig onderzoek naar wie erachter zit. Het ontrafelen van eigendomsstructuren met BV’s, NV’s en stichtingen in binnen en buitenland en het kijken naar de activiteiten en beslissers van deze entiteiten. Na het ontrafelen van de eigendomsstructuur moeten er voldoende actuele documenten verzameld worden om aan te tonen dat de bank of verzekeraar aan haar wettelijke verplichtingen voor identificatie en acceptatie van nieuwe klanten heeft voldaan. Deze regelgeving is in het leven geroepen om misdadige bedrijven te kunnen weren die schuldig zijn van financieel-economische criminaliteit, zoals witwaspraktijken, fraude en financiering van terroristische activiteiten.

Wat is de Sanctiewet?

Voor Nederlandse financiële instellingen zijn er ook meerdere sanctiewetten en -lijsten van toepassing. Zo heeft Nederland haar lijsten, maar ook moet rekening gehouden met lijsten van andere internationale instellingen zoals de VN en de lijsten van andere landen. Met name de sanctielijst van de VS kan veel impact hebben op de bank of verzekeraar. De instellingen moeten hun nieuwe en bestaande klanten dus onderzoeken en daarop actie ondernemen als de klant op een van de sanctielijsten voorkomt. Passende maatregelen zijn onder andere de tegoeden en activa bevriezen, verbieden om financiële middelen ter beschikking te stellen of verbieden om financiële diensten te verlenen.

Welke werkzaamheden heeft een CDD Analist?

Uiteraard verschillen de exacte werkzaamheden van organisatie tot organisatie. Maar in de regel komt het neer dat de CDD officer een klant toegewezen krijgt. Vervolgens is het aan de CDD analist om deze klant helemaal uit te pluizen tot op het gewenste niveau van de organisatie waar hij werkzaam is. Vaak moet de CDD-analist benodigde documenten opvragen bij de accountmanager, klant of bij andere instellingen zoals de Nederlandse of buitenlandse Kamer van Koophandel. Vervolgens is het aan CDD analist om te kijken of alle documenten verzameld zijn en of deze voldoen aan de richtlijnen van zijn bank of verzekeraar. Indien alles klopt, kan goedkeuring aan de klant gegeven worden en kan de accountmanager verder om zaken met deze klant te doen.

Welke verantwoordelijkheden heeft een CDD Analist?

De CDD analist is dus verantwoordelijk om te kijken of zijn organisatie voldoet aan de wet- en regelgeving.

Daarnaast voert de CDD Officer taken uit zoals:

 • Opstellen van compliance-risicoanalyses;
 • Continue doorlopen van bestaande klantendossiers op risico’s;
 • Controleren op ongebruikelijke transacties van de klanten;
 • Bevindingen rapporteren aan management;
 • En nog veel meer.

Wat zijn de functie eisen?

De volgende functie eisen worden vrijwel voor iedere CDD analist vacature gevraagd:

 • HBO/WO werk- en denkniveau;
 • Goede onderzoekende en analytische vaardigheden;
 • Ervaring binnen financiële markten;
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Flexibel en stressbestendig.

Lijkt het jou wel wat om als CDD analist aan de slag te gaan bij een financiële instelling? Neem dan gerust contact met ons op voor de mogelijkheden. Bel ons op +31 (0)20 530 4380 of mail ons via jobs@ts.eu.Tips voor kandidaat – het sollicitatiegesprek

Het is zover, je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek bij misschien wel jouw toekomstige werkgever. Erg spannend natuurlijk, en hoe maak je een goede indruk? Het zit allemaal in de voorbereiding. Een goede voorbereiding is immers het halve werk; zeker in het geval van een sollicitatiegesprek.

De ultieme voorbereiding

Een goede voorbereiding is makkelijker gezegd dan gedaan. Waar moet je op letten en hoe voorkom je dat je met een mond vol tanden komt te staan tijdens het gesprek. Hier een aantal handige tips.

 1. Ken je gesprekspartner

Vaak wordt er in je uitnodiging gezegd met wie je een gesprek hebt. Als dit niet het geval is, kun je dit altijd vragen. Dit is een teken van pro activiteit en kan alleen maar gewaardeerd worden. Als je weet met wie je het gesprek hebt, kun je zijn of haar LinkedIn profiel bekijken of gewoon even opzoeken in Google. Zo krijg je een algemeen beeld van jouw gesprekspartner en weet je wat hij of zij belangrijk vindt. Mochten zijn hobby’s op het internet staan, schroom niet het gesprek die richting uit te laten gaan. Op deze manier weet je al een beetje wat je kunt verwachten en hoe je jezelf het beste kunt voorstellen. Nog een laatste tip; leer ook de namen uit je hoofd. Dan hoef je je daar in ieder geval niet meer druk om te maken.

 1. Ken de vacature door en door

Je hebt gereageerd op een vacature. Deze sprak je aan, anders had je er niet op gereageerd. Het is sterk aan te raden om de vacature waarop je hebt gereageerd te kennen. Zo kom je niet voor verassingen te staan tijdens het gesprek. Mocht je minder sterk zijn in bepaalde functievereisten, bedenk op welke manier je dit compenseert. Bekijk ook de website van het bedrijf goed. Weet in ieder geval wat de core business en cultuur van het bedrijf is. Dit zie je vaak in een ‘over ons’ of ‘werken bij’ pagina.

 1. Bereid zelf vragen voor

Het is natuurlijk erg belangrijk dat je je goed voorbereid op mogelijke vragen van de werkgever. Daarnaast is het belangrijk dat je zelf ook een aantal vragen voorbereidt. Zo kom je geïnteresseerd over tijdens het gesprek en wordt het echt een gesprek in plaats van een vraag en antwoord interview. Kijk bijvoorbeeld op nieuws op de website van het bedrijf of in een zoekmachine. Je kan altijd vragen stellen over iets actueels dat je aanspreekt. Dit is voor zowel jezelf als de werkgever prettiger en maak je dus meer kans op de baan.

 1. Neem je CV, motivatiebrief en de vacature mee

Neem altijd je CV en motivatiebrief mee naar het gesprek. Je gesprekspartner heeft niet altijd een geprinte versie bij zich en kan vragen om een kopie. Het is erg vervelend wanneer je op dat moment geen CV bij je hebt. Daarnaast is het verstandig om een kopie van de vacature mee te nemen. Zeker als je erg zenuwachtig bent voor het gesprek kun je terugvallen op de tekst in de vacature.

Wat je vooral niet moet doen

Er zijn naast de do’s een aantal belangrijke don’ts die je vooral niet moet doen tijdens een sollicitatiegesprek. Door je goed voor te bereiden, voorkom je al veel van de don’ts.

 1. Te laat of veel te vroeg komen

Het is verstandig om je reis goed te plannen, zodat je in ieder geval niet te laat komt op je gesprek. Je kunt maar één keer een goede eerste indruk maken. Door te laat te komen sta je al met 1-0 achter voor je het gesprek in gaat. Tevens is veel te vroeg komen ook een echte afrader. Als je je ongeveer 10 tot 5 minuten voor je gesprek aanmeld ben je mooi op tijd en kun je nog even rustig aan de ruimte wennen voor je het gesprek in gaat. Als je een half uur te vroeg aan komt, dan kan dat raar overkomen en zit je vervolgens 30 minuten in je eentje in een kamer.

 1. Negativiteit

Negatief praten over je vorige of huidige werkgever is een echte afrader. Het is heel simpel om te klagen over je huidige werkgever of over het zoeken van een nieuwe baan. Dit is echter sterk af te raden tijdens een sollicitatiegesprek. Jouw gesprekspartner kan gaan denken dat je dit ook gaat doen voor je toekomstige werkgever. Niemand zit te wachten op een negatieve collega in hun team. Een werkgever is op zoek naar iemand die zin heeft in een nieuwe baan niet en naar iemand die alleen gemotiveerd is weg te gaan bij zijn huidige werkgever.

 1. Kom goed voor de dag

Zorg ervoor dat je nette kleding draagt en dat je goed uitgerust bent. Zo kom je verzorgd aan op je sollicitatiegesprek.

Voor mannen is het belangrijk om fris en fruitig voor de dag te komen. Scheer je en doe niet te veel aftershave op. Ook is het verstandig om nette kleding aan te trekken die passen bij jezelf en de bedrijfscultuur. Trek dus geen pak aan naar een sollicitatiegesprek met een jonge start up, tenzij zij dit zelf ook doen. Zo kom je verzorgd over zonder te veel afleiding.

Voor vrouwen is het belangrijk om niet te sexy te kleden. Dit komt onprofessioneel over en kan erg afleidend zijn. Ook op het gebied van accessoires en make up is het sterk aan te raden om met mate voor de dag te komen. Misschien wel het belangrijkste is om comfortabele kleding aan te trekken, zodat je je goed voelt tijdens het gesprek.