Het functioneringsgesprek: Van stressmoment naar motivatie!

Half september kwam Achmea naar buiten met een ‘nieuwtje’. De grootste verzekeraar van Nederland schaft het functioneringsgesprek af. De organisatie gelooft dat beoordelen demotiverend werkt en wil het beloningssysteem gaan loskoppelen van het functioneren. Ik heb dit met verbazing gelezen. Ik kan me vinden in een nieuwe invulling van het functioneringsgesprek, maar belonen loskoppelen van functioneren; dat doet toch niemand goed?

Van beoordeling naar voortgang

Of een beoordeling demotiverend werkt? Ja, soms wel. Een leidinggevende plakt een cijfer op de prestaties van een persoon. En dat is natuurlijk niet zo ‘persoonlijk’. Ik ben zelf dan ook niet zo’n voorstander van het functioneringsgesprek. Ik geloof meer in een halfjaarlijks voortgangsgesprek, waarin medewerker en leidinggevende open spreken over werkzaamheden, ambities en kansen. Deze vorm past veel beter bij de individualisering van de arbeidsmarkt. Je bent immers zelf verantwoordelijk voor je inzet en de stappen die je (wilt) zetten. Ik kan me dan ook vinden in de keuze van Achmea om het voortgangsgesprek een kans te geven. Het gaat immers niet alleen over wat ‘de werkgever’ vindt, maar juist over hoe je ‘samen’ het beste resultaat kunt behalen.

Het beloningssysteem passé?

Waar ik meer moeite mee heb, is in de keuze om iedere medewerker, ongeacht functioneren, binnenkort jaarlijks dezelfde groeistap te bieden, in het geval van Achmea tot het maximale in de salarisschaal is bereikt. De beloning komt daarmee volkomen los te staan van het functioneren. Maar als je goed werkt, mag je daar toch zeker ook een aanvullende,bijzondere beloning voor ontvangen? En waar blijft de motivatie om net die stap meer te doen om extra te presteren, als iedereen automatisch een salarisverhoging krijgt? In mijn beleving is dit echt voor niemand goed. De medewerker die niet presteert gaat hier niet harder of beter door werken erger nog – hij gaat minder doen. En de medewerker die wel het verschil maakt, wordt over dezelfde kam geschoren en ontvangt geen realistische beloning. Achmea dekt zichzelf in met de toezegging geregeld te belonen met een bosje bloemen of een dinerbon. Leuke attentie, maar of dat gaat helpen mensen het verschil te laten maken?

Nieuwe invulling

Kortom; ja ik vind het tijd voor een nieuwe invulling van het functioneringsgesprek, maar nee, tijd om het beloningssysteem af te schaffen, is het voorlopig nog zeker niet. Dit blijft een persoonlijke vorm van waardering die je niet zomaar afkoopt met een bosje bloemen.

Hartelijke groet,

Nora de Groot

Director