Gelijkstelling van de vrouw: de evolutie is gaande

Er is een duidelijke evolutie gaande voor de gelijkstelling van de vrouw binnen de financiële dienstverlening. Deze evolutie is ingezet door generatie Y, waar de man al meer zorgtaken op zich nam en door gezet bij generatie Z, waar de man zijn papadag is gaan opeisen bij zijn werkgever. De nieuwe generaties lijken beter in staat een balans te creëren dan vroeger. En daarmee lijkt de evolutie naar een betere rolverdeling tussen man en vrouw definitief.

De feitelijke verdeling…

percentage-werkzame-vrouwenUit cijfers van het CBS blijkt dat in 2015 zo’n 43% van de werknemers in de financiële dienstverlening van het vrouwelijke geslacht was. Een redelijk evenwichtige verdeling wat mij betreft. Alleen de onroerend goed sector (45% vrouw) en de zakelijke dienstverlening (48% vrouw) laten een nóg beter evenwicht zien. Hoe anders is het gesteld binnen de cultuursector, waar maar liefst 62% van de werkenden vrouw is. Voor de overheid- en zorgsector bedraagt dit percentage zelfs 69%! Omgekeerd: in de bouwsector beslaat 10% van het personeelsbestand vrouwen en in de sector nijverheid en energie is dit 22%.

We zijn er nog niet…

Helaas is de balans in de financiële sector nog niet op alle vlakken optimaal. De beloning per uur voor vrouwen ligt nog altijd lager dan de beloning voor mannen. Deze uitkomst, die is berekend door het jaarsalaris excl. bijzondere beloning te delen door het aantal gewerkte uren, kan verschillende oorzaken hebben. Ten eerste zou het kunnen impliceren dat vrouwen op exact dezelfde positie als mannen, minder wordt betaald dan hun mannelijke collega’s. Of, en dat is de tweede verklaring, vrouwen werken gemiddeld genomen op lagere posities. De cijfers van het CBS laten de oorzaak achter deze lagere beloning niet direct zien.

Beloning vrouwen stijgt sneller

beloning-per-uur-vrouwenWél wordt de achterstand in beloning voor vrouwen steeds kleiner. Zo blijkt dat de salarissen voor vrouwen in de financiële sector, in de periode van 2010 en 2015, met gemiddeld 3,1% te zijn gestegen. Dit tegen een stijging van 2,3% voor de mannen. Een ander interessant feit is dat de uurbeloning (exclusief bijzondere beloning) in de financiële sector voor zowel mannen als vrouwen structureel hoger ligt dan binnen andere economische sectoren. De oorzaak is mede te verklaren door de automatisering binnen deze sector. Basishandelingen verdwijnen en de kennisvereisten voor medewerkers worden steeds hoger.

Hoe je het ook wendt of keert: de evolutie naar gelijkstelling van man en vrouw binnen de financiële dienstverlening is onafwendbaar. Deze evolutie is veel duurzamer dan een revolutie waar veel activisten en politici op aansturen. En uiteindelijk hebben we allemaal profijt van deze evolutie.

Hartelijke groet,
Robi Dattatreya
Founder & Business Development