Bonussen financiële instellingen fors gedaald

De laatste cijfers van het CBS liegen er niet om: bij financiële instellingen is de bijzondere beloning tussen 2013 en 2015 gedaald van 22% naar 16% in 2015. Dat betekent een forse daling van 26% in slechts 2 jaar tijd. Deze bijzondere beloning van 16% is nu op hetzelfde niveau als bij het Openbaar bestuur en Overheidsdiensten.

De definitie van een bijzondere beloning

Maar wat is nu precies prestatiebeloning en andere niet-regelmatige beloningen? Conform het CBS zijn dit niet-regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen. Bijdragen aan spaarregelingen, ontslagvergoedingen, tegemoetkomingen in de ziektekosten en loon voor overwerk maken hier dus geen onderdeel van uit.

Total-Solutions-bonussen1

Nederland gaat in tegen de EU richtlijnen

De prestatiebeloning werd als een van de oorzaken gezien van de financiële crisis, welke werd ingeluid door de val van Lehman Brothers. Hierop heeft de Europese commissie een richtlijn uitgevaardigd die voorschrijft dat werknemers in de financiële sector maximaal een bonus mogen krijgen van 100% van het vaste salaris. Minister Dijsselbloem vond dit (in 2013) niet ver genoeg gaan en heeft een wetsvoorstel gemaakt dat veel verder gaat dan de Europese richtlijn. Met ingang van 2015 zijn In Nederland de bankiersbonussen gemaximeerd op 20% van het jaarsalaris. Deze alleingang druist in tegen een van de doelstellingen van de Europese Unie: het bevorderen van de economische samenhang.

Kies voor zelfregulering

In 2013 hebben banken gevraagd om zelfregulering voor het beheersen van bonussen. De wetgever ging niet akkoord. Nu de bijzondere beloningen bij financiële instellingen op het niveau van de overheidsdiensten liggen is het tijd om de teugels te laten vieren en de alleingang te beëindigen. Nederland zou ook de Europese richtlijn moeten volgen, eventueel in combinatie met zelfregulering. Zo’n besluit zou de Europese samenhang bevorderen en extra werkgelegenheid creëren bij de financiële dienstverlening in Nederland.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord